Home » Truyện cười về chủ đề hai bố con hay nhất

Truyện cười về chủ đề hai bố con hay nhất

by admin

Không Phải Thịt Lợn Sề – Đọc truyện cười hay nhất

truyện cười hai bố con

Ông hàng thịt làm thịt lợn sề bán. Nhà có đứa con tính hay bép xép, ông phải dặn nó trước:

– Mày đừng nói là thịt lợn sề đấy nhé!

Một lát có người đến mua thịt. Đứa con mau miệng nói trước:

– Đây không phải là thịt lợn sề đâu!

Người mua sinh nghi, xem kỹ đúng là thịt lợn sề không mua nữa. Ông hàng thịt tức quá mắng con:

– Ai bảo mày nói thế để người ta sinh nghi!

Một lát sau có một người đến mua thịt rồi hỏi:

– Sao bì nó dày thế này! Hay là thịt lợn sề?

Ông hàng thịt chưa kịp trả lời, thằng con đã hấp tấp bảo bố:

– Đấy nhé người ta bảo trước chứ không phải con đâu nhé! 

Xem thêm: Truyện thiếu nhi hay

You may also like

Leave a Comment